Meer dan ooit zijn organisaties in verandering.

Selian is een maatschap met professionals die zich succesvol hebben gespecialiseerd
in ontwikkel-en veranderingsprocessen. Haar werkwijze kenmerkt zich door een realistisch
en zeer persoonlijk partnerschap met organisaties en mensen waar zij voor werkt,
waardoor doelen beter, goedkoper, duurzamer en gezonder worden behaald. 
Waarin de nieuw gewenste identiteit van de organisatie zichtbaar wordt gemaakt.
Waarin een verbeterde communicatie tussen de verschillende lagen wordt mogelijk gemaakt.
Waar integratie van bedrijfsonderdelen soepeler verloopt en de individuele talenten
en mogelijkheden van leidinggevenden worden ontwikkeld.
Waarin de samenwerking in een fris perspectief wordt gezet. 

Het Engelse woord soul stamt af van sailian of selian dat binden of verbinden betekent.
Dat is ook wat Selian doet; Bezield verbinden

Een complex werkveld vraagt om een geïntegreerde aanpak.

Het aanbod van Selian bestaat daarom uit onderzoek, advies en uitvoering,
of het nu gaat om een organisatie-breed leiderschapsprogramma, een specifieke
training of individuele coaching. Alle programma’s zijn maatwerk en alle onderdelen
worden gekenmerkt door diepgang, reflectie en verbinding tussen leidinggevenden, 
medewerkers en organisatie. En bovenal …… door de verbinding van het individu met zichzelf.

Een complexe wereld confronteert ons voortdurend met dilemma’s. 

Het zijn die schijnbaar onverenigbare tegenstellingen waar Selian de verbinding zoekt.  
Dat is waar de bezieling ontstaat. Selian hanteert een integrale aanpak waarbij de drie
elementaire aspecten Ik, Wij en Het voortdurend aandacht krijgen.